+48 22 490 80 00
warsaw@taxaliagroup.com
Wybierz język:

Taxalia GroupKoncesjeZapasy obowiązkowe

Zapasy obowiązkowe

Po stronie przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub przywozu paliw rodzą się liczne zobowiązania w związku z nałożonym na niego w drodze ustawy obowiązkiem utworzenia i utrzymywania rezerw.

Rozumiejąc, że w praktyce przygotowanie poprawnego wniosku jest trudne i czasochłonne Taxalia Group jest w stanie przygotować stosowny wniosek o wpis do rejestru Agencji Rezerw Materiałowych oraz pomóc w dopełnieniu wszelkich formalności jakie są przy tym konieczne.

Pomagamy naszym Klientom przygotować miesięczne raporty do Agencji Rezerw Materiałowych, a także składamy w imieniu Klienta sprawozdania na podstawie wymogów ustawy i dokumentacji dostarczonej przez Klienta zarówno do Agencji Rezerw Materiałowych, jak i ministra właściwego do spraw gospodarki. Jesteśmy w stanie całkowicie odciążyć Klienta od obowiązków związanych ze sprawozdawczością przejmując je na siebie.

Zapewniamy, że przygotowana przez nas dokumentacja będzie zgodna z wymaganiami regulatora i pozwoli Państwu uniknąć wielomilionowych kar z tytułu naruszeń obowiązków przywożącego paliwa, a także czuć się w pełni bezpiecznie i komfortowo podczas przeprowadzanej kontroli.