+48 22 490 80 00
warsaw@taxaliagroup.com
Wybierz język:

Taxalia GroupSprawozdawczość podatkowa

Sprawozdawczość podatkowa

Wspieramy naszych Klientów w zakresie opracowywania kompletnej i poprawnej informacji podatkowej i finansowej oraz tworzeniu prawidłowych procedur i dokumentacji w pełni odpowiadających wymogom legislacyjnym.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:
  • Rejestrację podmiotu jako podatnika VAT
  • Pomoc w przygotowaniu deklaracji oraz zeznań podatkowych
  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
  • Przygotowanie zbiorowych informacji zawierających ostatnie zmiany w prawie podatkowym