+48 22 490 80 00
warsaw@taxaliagroup.com
Wybierz język:

Taxalia GroupKarta czasowego pobytu

Karta czasowego pobytu

Zgodnie z ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Do takich okoliczności należą:

– prowadzenie działalności gospodarczej

– studia na uczelni wyższej, prowadzenie badań naukowych, szkolenia zawodowe

– związek małżeński z obywatelem polskim lub połączenie z rodziną

– praca

– inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce ponad 3 miesiące

 

Taxalia Group Sp. z o.o. przeprowadza wszystkie czynności niezbędne dla legalizacji pobytu czasowego obcokrajowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców

– Przygotowanie wniosku

– Skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów

– Reprezentacja cudzoziemca w postępowaniu przed właściwym wojewodą