+48 22 490 80 00
warsaw@taxaliagroup.com
Wybierz język:

Taxalia GroupPomoc prawna pracodawcom

Pomoc prawna pracodawcom

Cudzoziemiec przybywający do Polski w celu wykonywania pracy powinien zadbać o to, aby jego pobyt był legalny. A pracodawca cudzoziemca powinien uzyskać dokumenty uprawniające cudzoziemca do wykonywania w Polsce pracy oraz warunkujące wydanie mu wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy w tym celu. Nieprzestrzeganie tych zasad dla cudzoziemca może skutkować karą grzywny oraz wydaniem mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, a podmiot powierzający cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową lub karną.

Żeby uniknąć popełnienia błędów i niepożądanych skutków warto zwrócić się do profesjonalistów. Taxalia Group Sp. z o.o. świadczy kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców:

– Udzielamy porad prawnych, związanych z legalizacją pobytu oraz uzyskaniem zezwoleń do podjęcia pracy

– Przygotowujemy niezbędną dokumentację

– Wypełniamy wnioski

– Składamy je do odpowiedniego urzędu